UNT har flera gånger skrivit om utredningar av bland annat misstänkt skattebrott där 71-åringen figurerat. Mannen, som är registrerad för skulder på 720 000 kronor, brukar utpekas som målvakt.

En målvakt är en person som, ofta mot en mindre ersättning, tar på sig ansvaret i olika ekonomiska sammanhang för att de egentliga aktörerna vill komma undan.

Den rättegång som inleddes i Uppsala tingsrätt under måndagen där 71-åringen står åtalad rör anklagelser om en rad ekonomiska brott i vitt skilda sammanhang. Mannen ska bland annat ha orsakat att bolaget Ciola Byggservice AB hamnat på obestånd 2016 genom att tillsammans med en annan person ha tagit ut 1,2 miljoner kronor från företagets bankkonto.

Enligt åklagaren har Uppsalabon även gjort banköverföringar på 313 000 kronor från Constructiva i Mälardalen AB till sitt eget konto.

I oktober i fjol intervjuade UNT 71-åringen som då var helt öppen med att han ibland går in i bolagsstyrelser som målvakt.

– Jag kommer aldrig ifrån mina skulder och därför kan jag hjälpa till vid exempelvis en konkurs om en vän inte vill ha sitt namn svärtat. Många tror att det är brottsligt att göra så men det är fel, hävdade han.

I november rapporterade UNT om en ekohärva med ett 15-tal företag, varav flera Uppsalabaserade, som enligt Skatteverket tagit ut åtminstone 46 miljoner kronor svart.

71-åringens namn förekom i flera av utredningarna. Han ska bland annat haft fyra konton vid ICA Banken där det gjordes insättningar på mellan 3 och 22 miljoner kronor per konto.

Mannen har även medgett att han gått in som målvakt i de båda Uppsalabaserade bolagen Fönstermäklaren i Uppsala AB och Fönstermäklaren i Sverige AB som försattes i konkurs 2017 respektive 2018.

Enligt konkursförvaltaren framstod Fönstermäklarbolagen som plundrade. I de båda bolagen ska det dessutom ha använts osanna fakturor för att möjliggöra uttag av svarta löner.

Det aktuella målet i tingsrätten omfattar sammanlagt fem stämningsansökningar mot 71-åringen. Brottsmisstankarna mot honom gäller händelser som ligger upp till tio år tillbaka i tiden.

Mannen är åtalad för grovt bokföringsbrott, brott mot aktiebolagslagen, grov oredlighet mot borgenärer och försvårande av skattekontroll. För åtminstone ett av åtalen förnekar han brott.

Åklagaren hävdar att 71-åringen "grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet" och kräver att han ska få näringsförbud. Näringsförbud innebär bland annat att en person inte får ingå i ledningen för företag samt förbjuds att ägna sig åt näringsverksamhet.