Nu är så räknemaskinen som ska utföra den årliga inventeringen av fiskbeståndet placerad i Fyrisån. Mätaren består av två plattor med infrarött ljus som dels skvallrar om art och storlek, men även om i vilken riktning som fisken rör sig. Fiskräknaren ska nu sitta placerad vid Islandsfallet ända fram till att vattnet börjar frysa till. Under mätperioden registreras sedan alla förbipasserande fiskar och en sammanställning görs vid periodens slut.
– Vi hoppas att räknaren ska visa att aspen kan strykas från hotlistan, säger Anders Larsson från Fyrisåns vattenförbund som var på plats när fiskräknaren monterades under tisdagsförmiddagen.

Fiskräknaren används för att övervaka fisklivet och för att följa upp effekterna av de fisktrappor som placerats i ån. Men huvudrollen i uppföljningen har som sagt aspen och Anders Larsson och hans kolleger följer spänt den hotade fiskens utveckling.