–Partier som vill ansluta sig och använda gruppbeteckningen Uppsala-alliansen är välkomna, säger kommunalrådet Fredrik Ahlstedt (M).

Som UNT kunde berätta i söndags, befarar kommunfullmäktiges ordförande Eva Edwardsson (L) att SD kommer göra en kupp liknande den som skedde i regionfullmäktige tidigare i år. Det som hände under regionfullmäktige var att SD-representanter försökte öka sin egen representation i regionens nämnder genom att skriva samma gruppnamn som de socialdemokratiska ledamöterna gjorde på sina listor, men SD skrev fel på namnet.

Om SD:s kupp i regionfullmäktige hade lyckats hade S och SD fått fler platser i nämnderna tillsammans än de skulle gjort var sig, vilket hade kunnat resultera i att S mot sin vilja tvingats göra upp med SD om fördelningen av de gemensamma platserna.

– Det är annorlunda nu än i regionfullmäktige. De ser ut som att Uppsala-alliansen inte motsätter sig ett samarbete, säger Eva Edwardsson (L).

Om SD skriver Uppsala-alliansen som sin gruppbeteckning, kommer Eva Edwardsson, att fråga partierna i Uppsala-alliansen (Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna) om de har ett valtekniskt samarbete med Sverigedemokraterna.

Vare sig M eller KD kommer att säga stopp.

– Vi kommer inte att motsätta oss det, säger kommunalrådet Fredrik Ahlstedt (M).

– Inget i vallagen anger att vi måste svara på den frågan. Vi kommer inte att motsätta oss om de vill använda gruppbeteckningen Uppsala-alliansen, säger kommunalrådet Jonas Segersam (KD).

Men Centerpartiets inställning skiljer sig från de övriga Uppsala-allianspartierna.

– Vi samarbetar bara med Moderaterna och Kristdemokraterna. Vi har inget samarbete med några andra, säger Zarah Lifvendahl, gruppledare för Centerpartiet i Uppsala.

SD har under helgen sagt till UNT att de i nuläget inte har några planer på ett valtekniskt samarbete med Uppsala-alliansen.