Det visar forskare vid Uppsala universitet när de på nytt har undersökt textilier som påträffats vid utgrävningar av vikingatida kammargravar i Birka och båtgravar från Valsgärde norr om Uppsala.

– Även om våra fynd inte ska övertolkas som att vikingarna var på väg att bli muslimer talar de för att det vikingatida gravskicket var påverkat av islam och tanken på ett evigt liv i paradiset efter döden, säger arkeologen och textilforkaren Annika Larsson vid Uppsala universitet.

Sedan tidigare är det känt att det mesta av det som i dag återstår av gravdräkterna och andra textilier från vikingagravar är små sidenfragment med ursprung i Centralasien, inte rester av hemvävt ylle.

Artikelbild

| Allah i spegelskrift. På ett centimetersmalt sidenband från en grav i Birka finns Allah och Ali skrivet med kufiska tecken, men i ett spegelvänt mönster.

Men att mönstren i silver på resterna av ett flertal smala sidenband som påträffats i båtgravar och kammargravar från 700-och 800-talet skulle visa sig vara tidiga arabiska, kufiska, tecken var ändå något av en överraskning.

– När jag undersökte några av banden slogs jag av att mönstren liknade dem jag sett på moriska textilier från Spanien och från inskriptioner på arabiska gravmonument. Jag kan själv inte läsa arabiska, men en persisk kollega bekräftade att mönstren till viss del är kufiska tecken, säger Annika Larsson.

På hittills ett tiotal undersökta sidenband finns namnet Ali, som var profeten Muhammeds kusin och svärson. På ett av banden från Birka nämns Ali tillsammans med Allah.

– Särskilt spännande är att tecknen på detta band är spegelvända, som för att läsas från vänster till höger som hos oss och inte från höger till vänster som i arabiskan. En svindlande tanke är att banden, precis som dräkterna, tillverkades väster om det muslimska kärnområdet, säger Annika Larsson.

Artikelbild

| Vanliga. Brickvävda band av silke och silver med kufiliknande texken är vanliga fynd i vikinmgatida båt- och kammargravar. Liknande band ingår i det moriska kulturarvet.

Många fler band återstår att undersöka och Annika Larsson håller för troligt att man på dem inte bara kommer att hitta fler omnämnanden av Ali och Allah, utan också av profeten Muhammed.

Hon ser också fram emot att dna-undersökningar av bevarade benrester i samarbete med professor Marie Allens forskargrupp vid Rudbecklaboratoriet ska ge närmare besked om vilka personerna var som för drygt tusen år sedan begravdes iklädda sidendräkter och band med muslimska symboler.

Artikelbild

| Valkyria i siden. Så här avbildades en Valkyria från Bornholm under sin samtid. Cirkelmönstren, som förstärkts något på bilden, är typiska för centralasiatiska sidentyger.

– Man kan inte helt utsesluta att också kvinnorna och männen som begravdes i dem hade sitt ursprung i den muslimska världen. Jag anser det vara lika troligt att de kom från Norden, men hade påverkats av islamska ideal om evigt liv i paradiset efter döden, säger Annika Larsson.

Fotnot: Mer om Annika Larssons forskning kring vikingatida textilier kan läsas på http://www.unt.se/nyheter/uppsala/vikingapussel-laggs-i-uppsala-3639219.aspx