Men avsikten med besöket var inte bara för att få en insyn i hur verksamheten fungerar, utan även för att avsluta presentationen av ett gemensamt regeringsalternativ. Senast, i Almedalen, handlade det om säkerhet och trygghet. På tisdagen stod vården i fokus. Under parollen "En hälso- och sjukvård som finns där när den behövs" presenterade Ulf Kristersson (M), Ebba Busch Thor (KD), Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L) ett omfattande sjukvårdspolitiskt program med nya vårdreformer i fokus.

Under presskonferensen som följde verksamhetsbesöket förklarade de borgerliga partiledarna att de vill korta vårdköerna, öka transparensen och samt höja de vårdanställdas status. Centerpartiets Annie Lööf menar att det sistnämnda är avgörande för att över huvud taget kunna erbjuda en vård i framtiden.

– Det är bristen på personal som gör att köerna blir längre, för barn som behöver BUP, för cancerpatienter. Inom de kommande åren kommer det att behövas 200 000 nya undersköterskor i Sverige och vårdens medarbetare måste få en högre status. De köer vi har är ett monumentalt slöseri, sa Annie Lööf.

Artikelbild

| Jan Björklund, Ebba Busch Thor, Ulf Kristersson och Annie Lööf i Uppsala på Fålhagens vårdcentral

För att kunna just höja statusen inom vårdyrket så föreslår Alliansen i sin nya vårdreform en satsning på sjuksköterskors fortbildning. En sjuksköterska som genomgår en specialistutbildning bör därför få full lön av sin ordinarie arbetsgivare under tiden som utbildningen pågår.

Men för att köerna ska bli kortare räcker det inte bara med att göra vårdyrket attraktivt, menar Alliansen. Tillgängligheten måste bli bättre. Ökade öppettider på vårdcentraler och möjligheten att välja en egen fast personläkare med ett multiprofessionellt vårdteam bakom sig, var två exempel på köförkortande åtgärder. Men det Alliansen tror skulle göra stor skillnad är möjligheten för bland annat ST-läkare under utbildning att ha egen patientlista.

Bland de kvalitetsförbättrande förslagen fanns även återinförandet av ett prestationsbaserad bonus samt återinförandet av den förstärkta vårdgarantin. Det var inte utan att en känga slängdes emot den sittande riksdagsmajoriteten som tisdagens presskonferens i Uppsala genomfördes. Liberalernas Jan Björklund menar att de landsting och regioner som har de allra längsta vårdköer är styrda av Socialdemokrater.

– Det är ingen slump, sossarna har en mycket mer negativ inställning till privata anlternativ. De bekämpar hellre valfriheten än vårdköerna, säger han.

Artikelbild

| Jan Björklund, Ebba Busch Thor, Ulf Kristersson och Annie Lööf i Uppsala på Fålhagens vårdcentral

I och med presentationen av sjukvårdsreformer är reformagendan färdig, och Alliansen har därmed presenterat ett gemensamt regeringsalternativ.