Alliansens ledare Fredrik Ahlstedt (M) har tagit kontakt med Miljöpartiets nye förstanamn Rickard Malmström för att få svar på hur partiet ställer sig till ett eventuellt samarbete. Alliansen och de rödgröna har i dag bara 36 mandat vardera i fullmäktige. Ett samarbete med MP skulle ge Alliansen ytterligare sex mandat och därmed politisk majoritet utan att Sverigedemokraterna kan utöva något inflytande.

– Vi har kontaktat Miljöpartiet för att se om de är intresserade av ett samarbete som kan skapa en politisk majoritet. Det är ett svårt läge för Uppsala. Vi kommer att kontakta alla partier utom Sverigedemokraterna. Även Vänsterpartiet, säger Fredrik Ahlstedt.

Det parti som ligger närmast till hands förutom MP är Socialdemokraterna, enlig Ahlstedt. Men S har själva ambitionen att hitta en majoritet för att kunna regera vidare. Chansen för att S skulle liera sig med Alliansen är därför inte stor.

Ett samarbete med vänstern är känsligt och riskerar att spräcka Alliansen. Centerledaren Stefan Hanna säger nämligen nej på stående fot. Han anser att tre partier i fullmäktige är extremister - SD, Fi och V.

– Ett samarbete med vänstern är inte aktuellt för oss Då går vi ur allianssamarbetet och blir ett oppositionsparti, säger han.

KD är också skeptiskt till ett samarbete med V, men har inte satt ned foten i frågan. Moderaterna och Liberalerna ser inga problem. I och med det så återstår bara MP om Alliansen inte ska bli beroende av SD eller försöka regera i minoritet.

Fredrik Ahlstedt poängterar dock det bara gått ett par dygn sedan valet och de kontakter som Alliansen tagit är på ett mycket tidigt stadium. Partierna måste diskutera och förankra de förslag till samarbeten som ligger på bordet.

– Det här är ju en process som växer fram. Det handlar om många olika pusselbitar som måste komma på plats. Efter det gäller det att komma överens om sakpolitiken.

Och om MP säger nej?

– Vårt mål är ändå att bilda en alliansmajoritet och vi har ett ansvar för att visa väljarna att vi gör allt för att hitta ett fungerande styre av Uppsala. Vi behöver fortfarande göra breda överenskommelser kring viktiga frågor i Uppsala, precis som vi gjort under den gångna mandatperioden, säger han.