Det blir allt vanligare bland Uppsalas unga att röka cannabis. Många gånger röker de unga på helt öppet i parker och det verkar ha blivit mer socialt accepterat.
– Det är det absolut största bland droganvändandet, helt klart, säger Kenneth Olsson, narkotikasamordnare på Uppsalapolisen.

Enligt polisen är det vanligt att många unga debuterar med alkohol och droger under sommarmånaderna och därför har alla poliser i tjänst särskild fokus på unga fram till dess att skolorna börjar i augusti igen.

En färsk rapport från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, visar att tillgången till narkotika är stor och ökar allt jämt. Statistiken bygger på information från Sveriges polismyndigheter som sedan 1988 två gånger per år rapporterat in gatuprisuppgifter som sedan sammanställts. Den visar bland annat att realpriserna på droger i stort sett har halverats på drygt tjugo år, vilket underlättar för fler att nyttja droger.

Ett annat orosmoln för polisen är det starkt beroendeframkallande läkemedlet Subutex som är en syntetisk opiat. Det ges till heroinmissbrukare för att motverka svår abstinens.
– Jag tycker mig ha sett en ökning de allra sista veckorna. Det är både äldre och yngre missbrukare som tar det, säger Kenneth Olsson

Läkemedlet sprider sig och ofta är det missbrukare som fått Subutex utskrivet på legal väg men som själv säljer vidare en del av sin dos. Dessutom ökar tillgängligheten med internet.
– Kris (Kriminellas revansch i samhället reds.anm.) har länge pratat om de här problemen. Det behövs en ordentlig kontroll, det är svårt att få stopp på det, säger han.

Polisen har också märkt att det är populärt bland yngre att kombinera cannabis med medel som Subutex.
– Man upplever att man får en större effekt, att det blir kraftfullare, säger Kenneth Olsson.

Men bortsett från effekten kan kombinationen leda till andningsdepression och överdos. Enligt Kenneth Olsson har det förekommit dödsfall i Uppsalatrakten på grund av sådant här.

Fram till för ett år sedan hade Uppsalapolisen mer problem med lösningsmedlet GHB/GBL. Då kunde det bli uppåt sju överdoser på en helg, enligt Kenneth Olsson. Hittills i år har det endast rapporterats om ett fåtal innehav. Dock kom en rapport från CAN så sent som i februari i år med uppgifter från Uppsala kommun där man i enkäter fått svar om en viss ökning av GHB/GBL.

I rapporten står också om en viss ökning i Uppsala av Spice, syntetiska opioider, mdpv, samt tramadol, vilket bekräftas av polisen. Däremot har brukandet av ecstasy gått tillbaka kraftigt de senaste åren. Heroin har ersatts av opiader och kokain är inte alls särskilt utbrett i Uppsala menar han.
– Det är långt ifrån det största som många tror. Subutex är betydligt större, i provsvar räknat, säger Kenneth Olsson.