Det visar forskare från Uppsala universitet tillsammans med kolleger vid forskningsinstitut i Madagaskar och Lettland i en studie som publiceras i facktidskriften Planta Medica.
– Vi hoppas att våra fynd ska leda till utvecklingen av nya effektiva sätt att behandla det omfattande hälsoproblemet med sviktande sexuell lust och förmåga, säger professor Jarl Wikberg vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet.

Inom ramen för ett forskningsprojekt kring farmakologiska effekter av växter från Madagaskar upptäckte forskarna att ett avkok av rötter från buskväxten Neobeguea mahafalensis kraftigt ökade rått- och mushanars sexuella intresse, aktivitet och uthållighet.

Till skillnad från potens­höjande läkemedel som till exempel Viagra kom effekten dock inte omedelbart, utan först efter några dagar.
– Å andra sidan kvarstod försöksdjurens ökade sexuella intresse och aktivitet under flera veckor efter att behandlingen hade avslutats, något som inte ses med något av dagens befintliga läkemedel, säger Jarl Wikberg.

Utifrån dessa uppmuntrande resultat har forskarna gått vidare och lyckats renframställa två ämnen från växten som ger dessa effekter på försöksdjurens sexuella beteende. Allra störst är effekten av ett ämne som forskarna döpt till libiguin A.
– Kemiskt sett hör libiguin A till en grupp ämnen som kallas för limonider, men detta är första gången som en limonoid visats påverka djurs sexuella beteende, säger Jarl Wikberg.

Även om det finns många och uppenbara skillnader mellan våra egna sexualvanor och råttors och möss sexuella beteenden har forskarna stora förhoppningar om att libiguin A ska kunna bli en hjälp även för män med sviktande sexuell lust och förmåga.
– En första pilotstudie gjord vid forskningsinstitutet vi samarbetar med på Madagaskar talar för detta. Till skillnad från männen i en kontrollgrupp rapporterade de allra flesta som fick äta kapslar med libiguin A kraftigt ökad sexuell förmåga. Precis som för försöksdjuren kom effekten först efter några dagar, men höll sedan i sig under flera veckor, säger Jarl Wikberg.

Han hoppas nu hitta samarbetspartners för att kunna göra mer omfattande prövningar på patienter för att kunna vidareutveckla libiguin A till ett färdigt läkemedel.

Men riskerar inte trädet, som växer enbart på Madagaskar, utrotning om ett libiguin-preparat blir ett storsäljande alternativ till Viagra?
– Det problemet har vi redan löst. Det går att framställa libiguin A med hjälp av ett annat ämne från en odlad växt, säger Jarl Wikberg.