Under 2018 anmäldes 23 174 brott i Uppsala kommun, en minskning med cirka 1 000 anmälningar från året innan. Det visar preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Uppsalas befolkning ökar stadigt och därför kan antalet brott per 100 000 invånare vara ett bättre mått på hur brottsutsatt Uppsala är. Även där var 2018 ett bra år, relativt andra år. UNT har med hjälp av BRÅ:s statistik jämfört antalet anmälda brott i Uppsala kommun per 100 000 invånare de tio senaste åren. I den listan är 2018 året med minst antal anmälda brott, 10 538 stycken. Det är mer än 2 000 färre än toppåren 2008 och 2009.

Bland brotten som gått ned finns flera typer av stöldbrott, som snatterier, fick- och väskstölder. Även antalet anmälda rån utomhus mot personer över 18 år har minskat något jämfört med föregående två år. 68 sådana personrån anmäldes i Uppsala kommun 2018.

Minskningen är i linje med siffrorna för riket där stöld och tillgreppsbrott var den enda kategori där de anmälda brotten minskade 2018. I kategorin var det brottstyperna fickstöld samt inbrottsstöld i bostad, fritidshus med mera, som minskade mest.

Men även om siffrorna totalt sett gått ned i Uppsala kommun finns enskilda brottskategorier med fler anmälda brott. Ett brott som sett en markant ökning är "försök till mord eller dråp med skjutvapen mot man/pojke", som uppgick till totalt 21 under 2018 jämfört med 13 året innan, och 6 stycken år 2016. Ett annat brott med betydligt fler anmälningar 2018 är antalet anmälda cykelstölder som från 2017 gått upp med cirka 500 anmälda brott till 2 971.

Regionpolischef Carin Götblad har avböjt att kommentera innan Uppsalapolisen hunnit göra en närmare analys av den färska anmälningsstatistiken.