Skattepengarna betalas ut till fullt arbetsföra personer och en del av dem söker nu nya jobb.

Arbetsgivare som vill bli av med anställda för att de till exempel anses olämpliga kan köpa ut dem genom ett avgångsvederlag. UNT har tagit del av några avtal som visar att anställda i Uppsala kommun fått stora summor för att sluta:

  • lEn man i 50-årsåldern som kommit i konflikt med kommunen i sitt fackliga arbete fick i fjol 41 månadslöner, totalt 1,3 miljoner kronor.
  • lEn chef inom Vård & Bildning fick för ett år sedan 18 månadslöner eller 1,3 miljoner kronor för att sluta. Chefen uppges inte haft tillräcklig kompetens.
  • lEn person med 30 års erfarenhet av sitt specialområde, bland annat på chefstjänster, fick 1,7 miljoner kronor för att sluta flera år innan sin pensionering. Hon söker nu nytt jobb och får behålla pengarna från kommunen även om hon hittar en ny anställning.

Att en kommun betalar ut så här stora summor är ovanligt, enligt en kartläggning som gjorts av fackförbundstidningen Vision. Inte i någon av landets övriga 20 största kommuner hade ett utköp under 2011 kostat mer än 980 000 kronor.
–  Om Uppsala sticker ut måste vi analysera vad det kan bero på, säger Marlene Burwick (S), kommunalråd i Uppsala.

Kommunalrådet Stefan Hanna (C) tycker inte att det behöver vara fel med utköp.
–  Men det ska användas mycket restriktivt och bara när det inte finns några andra alternativ.

Lunds kommun försöker begränsa utköpen och betalade i fjol ut endast 3,7 miljoner totalt. Enbart de tre avtal från Uppsala kommun som nämns här i artikeln motsvarar mer än Lunds hela årskostnad för avgångsvederlag. Kenneth Wictor, personaldirektör vid Lunds kommun, menar att det finns ett samband mellan sund personalpolitik och små utköpskostnader.
–  Uppstår ett problem försöker vi lösa det på annat sätt, till exempel genom omplacering, säger han.

Lars-Sture Persson, personaldirektör i Uppsala kommun, tror inte att summorna för utköp generellt sett är generösare här än i andra kommuner. Resonemanget går ut på att den som köps ut beviljas lön för ett antal månader och om någon haft hög månadslön blir det ett stort belopp.

Är utköp av fullt arbetsföra personer ett bra sätt att använda skattemedel?
–  Man diskuterar först andra lösningar. Ibland kan det vara bäst både för verksamheten och den enskilde med till exempel ett pensionsavtal i förtid, säger Lars-Sture Persson.

En orsak till utköp kan vara att vissa anställda inte anses hålla måttet. Pelle Bultmark, biträdande HR-chef inom Vård & Bildning vid Uppsala kommun, säger att kraven på de kommunalt anställda har ökat kraftigt de senaste 15 åren. Enligt honom beror det bland annat på växande konkurrens från den privata sektorn.
–  I dag måste de anställda vara effektiva, framhåller Pelle Bultmark.
Han menar att den gamla bilden av kommunen som en arbetsgivare med plats för alla inte längre gäller i de konkurrensutsatta verksamheterna.
–  För sju–åtta år sedan sa jag att det ska vara svårt att få jobb i kommunen eftersom vi ska ha de bästa medarbetarna. Det blev protester från flera partier. Nu är det inte längre någon som protesterar mot de höjda kraven, säger Pelle Bultmark.

Hur mycket Uppsala kommun totalt spenderar på avgångsvederlag är enligt kommunen omöjligt att få fram. När tidningen Vision sammanställde utköpskostnaderna i landets 20 största kommuner var det bara Uppsala som inte kunde ta fram uppgiften.
–  Det väcker frågan om Uppsala har något att dölja, säger kommunalrådet Maria Gardfjell, ( MP).