I början av juni varnade vårdförbundets ordförande i Uppsala, Kristina Lundmark, för att de 650–670 vårdplatserna som står till förfogande på Akademiska sjukhuset under sommaren inte skulle räcka. I slutet av juni verkar den varningen nära att bli en sanning.

– Vårdplatsläget är mycket ansträngt, vilket till viss del är förväntat när vi ställer om från vanlig verksamhet till sommarnivån, säge Mikael Köhler, chefläkare på Akademiska sjukhuset.

Situationen på akuten är som vanligt mest ansträngd under sommaren. Än så länge håller dock den öppethållandeplan som Akademiska sjukhuset satt upp inför sommaren. Dock har sjukhusledningen fattat ett särskilt beslut som innebär att akuten ska tömmas snabbare på förmiddagen.

– Varje förmiddag vid 11 har vi ett vårdplatsmöte och går igenom läget. Vi har höjt kraven på att de som är aktuella för inläggning från akuten ska tas om hand om på avdelningarna så snabbt som möjligt, säger Mikael Köhler.

Akademiska sjukhuset ska alltså snabbare flytta patienter från akuten till respektive avdelning. Mikael Köhler menar att det dock inte minskar belastningen men att den istället jämnas ut över flera olika avdelningar.

– Det är vid den tidpunkten på dagen som vi har bäst bemanning och har bäst kontroll på läget och vad som behövs göras, säger han.

Fackförbunden ska vara informerade och beslutet ska gälla resten av sommaren.