När Svenska kyrkan tappar medlemmar kan den oundvikliga följden bli att kyrkor måste läggas ner och säljas. Minskade intäkter från kyrkoavgifter gör att de kyrkor som har lägst antal besökare riskerar att läggas ner. Detta hände då Sankt Olofs kyrka i Flogsta för fyra år sedan såldes till ett bostadsbolag.
- Vi hade inte råd att ha den kvar. Fastighetskostnaden är en väldigt stor kostnad och man hade inte pengar till att driva verksamheten och sköta om huset, säger Peter Berglund, informations- och utredningssekreterare på Svenska kyrkan.

Det var bostadsbolaget som fick ta ställning till rivningslov med Länsantikvarien som bedömer en byggnads kulturvärde. I Sankt Olofs fall bedömdes inte värdet vara tillräckligt stort.
Även av ekonomiska skäl hyr Svenska kyrkan ut Mikaelskyrkan till Uppsala Stadsmission som använder den i sin verksamhet för hemlösa.
- Vi hade inte råd att bedriva verksamhet på alla platser och lokalen stod tom. Det var samma orsak som att man säljer kyrkor ibland, säger Peter Berglund.
Han ser inget trendbrott utan en långsam utveckling med mindre antal gudstjänstbesökare.
- Precis som att medlemsantalet långsamt minskar så minskar antalet gudstjänstbesökare. De kommande åren planeras dock inga kyrkor att säljas i Uppsala, säger Peter Berglund.