I hela landet krävde sammanlagt 7 783 nödsamtal tolkning till andra språk än svenska och engelska under 2017. Det vanligaste språket för tolkade nödsamtal var arabiska och så även i Uppsala län, enligt avdelningschef David Amour på sjukvårdens larmcentral vid Akademiska sjukhuset.

– Under 2017 använde vi tolk i 15 av 40 473 samtal, säger han.

Sjukvårdens larmcentral använder sig av ett tolkföretag som debiterar larmcentralen enligt samtalens längd. Under föregående år tolkades larmsamtalen till 6 olika språk och arabiska var det språk som samtalen tolkades till flest gånger.

– Nio samtal tolkades till arabiska. Andra språk som tolkades till var dari, tigrinja och romani, berättar David Amour.

På SOS alarm använder de sig också av en extern tolktjänst som kopplas in i samtalet.

– Att antalet tolkade samtal ökar ser vi som en naturlig avspegling av det samhälle vi lever i. SOS Alarm måste hela tiden anpassa verksamheten efter de behov som finns och växer fram runt omkring oss. Vi strävar efter att skapa ett tryggare Sverige för alla, säger Gunnar Bergström, ansvarig för 112-tjänsten vid SOS Alarm i ett pressmeddelande.