I juni 2016 blev ett läkemedel som används vid tarmsjukdomar och alkoholism restnoterat av tillverkaren. Apoteket kunde därför inte tillhandahålla det till sina kunder. Apoteket valde då att radera cirka 3000 dosrecept. Patienterna fick via brev information om beslutet i efterhand.

IVO konstaterar att det aktuella apoteket brustit mot gällande regelverk.

I sitt svar till IVO skriver apoteket att det är mycket svårt att i förväg informera om den typen av beslut på grund av antalet patienter, men att man nu arbetar med att ta fram en rutin för den typen av situationer.