Traditionellt har sista april mest använts av akademiker och avsett sillunchen, mösspåtagningen, nationsfesterna och det hela. I det borgerliga språkbruket har valborg varit förhärskande med inslag som kase, vårtal och körsång. Det förklarar Helena Harnesk, tidigare antikvarie på Upplandsmuseet. Själv säger hon sista april, men har en god vän som är handlare som alltid säger valborg.
En koll på nätet ger en splittrad bild. Självaste OD använder båda begreppen på sin hemsida och har på ett ställe oförsyntheten att sätta sista april inom citattecken. Allmänna Sången anordnar valborgsbal på Slottet. På Uppsala universitets hemsida är det dött lopp med 71 valborg/valborgsmässoafton och 74 sista april.

Normalordet i landet är ju valborgsmässoafton; det är vad som står i almanackor och uppslagsverk. Liksom praktiskt taget alla kalenderdagar stavas valborgsmässoafton och valborg för övrigt med liten bokstav.
Egennamnet Valborg anses i detta sammanhang ha förbleknat.
Sista april är Uppsalas eget. I Lund håller studentkåren på sitt, siste april med -e, medan universitetet också använder valborg.

Nationerna i Uppsala förefaller alltmer överge det traditionella sista april. I många kalendarier står det valborg.
På Norrlands anordnas till exempel valborgsgask och Gotlands nation har valborgslounge. Ett tecken på valborgs stärkta ställning är att ordet har blivit produktivt och givit upphov till benämningen på den nya förfestdag som infaller 29 april: kvalborg. Det är sådant som kan bli spiken i kistan.