Arbetsmarknaden i Uppsala län är fortsatt stark, visar nya siffror från Arbetsförmedlingen.

I slutet på december var 10 017 inskrivna som arbetslösa i Uppsala län. Det motsvarar 5,6 procent och är en minskning med cirka 500 personer på ett år. Uppsala och Västerbottens län hade lägst andel inskrivna.

- Trenden med en sjunkande arbetslöshet bland både inrikes och utrikes födda fortsätter, även om det är stora skillnader, säger Olle Ahlberg, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Bland inrikes födda sjönk arbetslösheten från 3,2 till 3,0 procent och för utrikes födda från 18,9 till 17,1 procent under 2018.

Den starka arbetsmarknaden visar sig också i antalet varsel, som är långt under genomsnittet för de senaste 20 åren.

Antalet jobb fortsätter att öka och beskrivs som mycket högt just nu. Under 2018 var det i genomsnitt 3 100 nya platser per månad, den högsta siffran på 10 år.