– Det finns skäl för regeringen att förklara varför man beslutat att tillåta kommersiellt flyg på Ärna. Det är viktigt för Uppsalaborna att de förklarar det, säger Lena Sommestad som har skrivit interpellationen tillsammans med Erik Pelling (S).

Båda vill att regeringen motiverar sitt beslut mer utförligt.

– I den debattartikel i UNT där regeringen presenterade sitt beslut om Ärna, fanns inte en enda rad om miljöeffekterna, trots att det var en miljöprövning som regeringen skulle göra. Frågan låg på miljödepartementet, säger Uppsalabon Lena Sommestad som själv tidigare varit miljöminister.

Hon tycker att effekter och risker för Uppsalaborna borde ha utretts och att regeringen skulle ha lyssnat på Miljödomstolen som rekommenderade att avstyrka kommersiell flygverksamhet.

– Nu vet vi inte hur flygplatsen kommer påverka Uppsalabornas vattenförsörjning. Uppsalaåsen är en otroligt viktig vattentäkt för området. Inte heller buller eller vilka kemikalieutsläpp som kan komma från flygplatsen nämns, säger Lena Sommestad.

En annan fråga handlar om vilka samordningsvinster som finns kring Ärna.

– Jag vill att man redovisar storleken på de ekonomiska samordningsvinster för Försvarsmakten som är det enda motivet i regeringens beslut att tillåta kommersiellt flyg på Ärna. Vad vi vet finns ingen redogörelse för vilka samordningsvinsterna blir, säger Lena Sommestad.

Hon tror att beslutet kring Ärna också kan ha betydelse för framtida praxis, eftersom det är första gången som Försvarsmakten går in och söker tillstånd åt ett privat bolag, det vill säga åt Uppsala Airport AB.

– Tidigare har det alltid varit staten i form av Swedavia eller kommuner som sökt tillstånd med kommersiella företag på militära flygplatser och då är det inte regeringen som prövar frågan. Men Försvarsmakten har en speciell ställning och när de går in och söker har inte heller exempelvis miljöorganisationer möjlighet att överklaga beslutet, säger Lena Sommestad.

Hon anser att Förvarsmakten i den här frågan inte enbart företräder ett allmänintresse, utan även ett bolagsintresse.

– Men genom detta avtal har Uppsala Airport AB fått ensamrätt till att utveckla den kommersiella verksamheten vid Ärna, säger Lena Sommestad.

Annars brukar även alternativa lägen för flygplatser prövas, enligt henne.

– Den här flygplatsen kanske kunde ha passat bättre i Västerås eller Skavsta i stället om man utrett olika placeringar. Skälen är många för regeringen att förklara varför man har fattat beslutet om Ärna, tycker Lena Sommestad.