I december förra året beslutade Plan- och byggnadsnämnden att ge bygglov för en terminal för civilt flyg på Ärna. Nu har beslutet överklagats till länsstyrelsen, skriver Sveriges Radio Uppland.

Totalt ska tre överklaganden ha kommit in till länsstyrelsen och i samtliga ska kritik ha framförts mot att beslutet klubbades igenom innan medborgarna hann säga sitt.

– Dels är jag väldigt störd av det sätt som bygglovet klubbades igenom, dels tycker jag det är alldeles fel. Det finns alla möjliga aspekter, både markmiljö och buller. Det är på något sätt ett galet projekt, säger en person till Sveriges Radio.

Turerna kring en terminal för civilflyg på Ärna har varit många. Redan 2008 lämnades en ansökan om miljötillstånd för civilflyg in till länsstyrelsen av försvarsmakten på Uppsala Airs vägnar. Sedan dess har flera olika beslut om civilflyget överklagats till bland annat Mark- och miljödomstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.