Julian Assanges svenske advokat har, som UNT rapporterat, begärt att den planerade häktningsförhandlingen på måndag i Uppsala tingsrätt angående en misstänkt våldtäkt i Uppsala län 2010 ska skjutas upp. Enligt en skrivelse från advokaten är Assange intagen på sjukavdelningen på det brittiska fängelse där han avtjänar straff för brott mot landets borgensförbindelse.

Uppsala tingsrätt avslog sent på tisdagseftermiddagen advokatens begäran. Enligt rättens beslut ska häktningsförhandlingen hållas som planerat på måndag förmiddag.

LÄS MER: "Assange är intagen på sjukavdelning"

Domstolen konstaterar i sitt beslut att häktningsförhandlingar enligt rättegångsbalken ska hållas så snart som möjligt. Åklagarens häktningsframställan lämnades till tingsrätten den 20 maj. Försvaret begärde då att förhandlingen skulle hållas 14 dagar senare, vilket tingsrätten medgav. Det skulle "möjliggöra för försvararen att vidta åtgärder för att försöka överlägga med sin klient" och få instruktioner från honom inför förhandlingen, skriver tingsrätten.

De omständigheter som försvararen nu pekat på i sin skrivelse "utgör inte skäl att flytta häktningsförhandlingen till ett senare datum", enligt domstolen. Beslutet kan inte överklagas.

Julian Assange är misstänkt för våldtäkt mot en kvinna i Uppsala län 2010 i samband med ett besök i Sverige. Fallet preskriberas i augusti 2020. Om rättsprocessen blir så utdragen att den inte klarar tidsgränsen kommer utredningen att läggas ned, har vice överåklagare Eva-Marie Persson tidigare uppgett.

Misstankarna gällde ursprungligen sexualbrott mot två kvinnor i samband med Sverigebesöket 2010, men misstankarna gällande den ena kvinnan preskriberades 2015. Hela förundersökningen lades slutligen ned 2017. Enligt åklagaren fanns inga utsikter att driva utredningen framåt sedan Assange tagit sin tillflykt till Ecuadors ambassad. När han i april i år greps av brittisk polis på ambassaden, sedan Ecuador upphävt hans asylstatus, begärde advokaten Elisabeth Massi Fritz – som företräder en av kvinnorna i det svenska fallet – att förundersökningen skulle återupptas. Det skedde den 13 maj efter beslut av åklagare. Den 20 maj begärde åklagaren Assange häktad i sin frånvaro vid Uppsala tingsrätt, misstänkt för våldtäkt av graden "mindre grovt brott", som den juridiska formuleringen lyder.

Assanges svenske advokat Per E Samuelson träffade i fredags sin klient i två timmar på det brittiska fängelset. Enligt advokaten är Assange intagen på sjukavdelningen och det gick inte att föra ett normalt samtal med honom. Inga närmare uppgifter finns om hans hälsotillstånd. UNT har sökt Per E Samuelson.