Händelsen ska ha ägt rum i januari i år i närheten av Akademiska sjukhuset. Enligt stämningsansökan ska kvinnan ha attackerat de två personerna med en sax i syfte att skada personerna. Det är oklart vad som ska ha föranlett händelsen. Kvinnan nekar i förhör till att hon ska ha begått brottet.