Vid dagens möte med regionfullmäktige godkändes avtalet med Uppsala kommun, Knivsta kommun och regeringens samordnare avseende fyra spår. Därmed blir det bli fyra tågspår Uppsala-Stockholm och spårväg i Uppsala.

Det så kallade Uppsalapaketet innehåller en utbyggnad till fyra järnvägsspår från Arlanda till Uppsala, en ny tågstation vid Bergsbrunna, en ny spårvägslänk – Ultunalänken över Fyrisån som ansluter till Kunskapsspåret mellan Ultuna, Gottsunda och Uppsala resecentrum.

Utbyggnaden ska stå klart år 2029. De fyra spåren på den resterande sträckan mellan Bergsbrunna och länsgränsen till Stockholm ska vara klara senast 2033.
– Fyra spår är mycket viktigt för att Uppsala län ska få en fortsatt positiv utveckling. Det innebär en betydligt bättre situation för alla som dagligen pendlar mellan Uppsala och Stockholm, kommenterar regionrådet Jenny Lundström (MP).

Här är tidigare artiklar om Uppsalapaketet:

LÄS MER: Ruffig debatt om hyllade spåravtalet

KOMMENTAR: En bussbro kan bli besk karamell för de rödgröna

LÄS MER: Ett nej till Ultunabron kan knäcka avtalet om fyrspår

LÄS MER: Skarpt läge för spårväg i Uppsala