Orsaken är att Alliansen skjuter till extra pengar.

För en tid sedan klubbade Idrotts- och fritidsnämnden ett sparförslag eftersom det saknas 7 miljoner kronor i budgeten. Följden kunde bli bland annat dyrare badbiljetter på Fyrishov samt minskade åktider på isbanor vid Studenternas IP och Gränby ishallar. Det talades om chockhöjning av badavgifter och att tusentals träningstimmar kunde försvinna.

Alliansen i Uppsala har nu beslutat att Idrotts- och fritidsnämnden ska få ett tillskott på 6 miljoner.
–  Vi är inte beredda att låta ungdomsidrotten drabbas av nedskärningar utan satsar på idrotts- och föreningsliv, kommenterar kommunalrådet Cecilia Forss (M) i ett pressmeddelande.

Enligt Inger Söderberg (M), ordförande i Idrotts- och fritidsnämnden, blir följden att merparten av de aviserade besparingarna inte behöver genomföras.
–  Vi förhandlar fortfarande med Fyrishov och förhoppningen är att det inte ska bli dyrare att bada där. Hur det blir med öppettiderna för ishallarna under 2013 vet vi inte än men vi tror att situationen ska gå att lösa.

Bakgrunden till Idrotts- och fritidsnämndens dåliga ekonomi har samband med de investeringar som gjorts senaste tiden.
–  Ungdomsidrotten är oerhört viktig och något vi tänker satsa på även framöver. Uppsala har en god ekonomi och vi har därför möjlighet att tillföra pengar för att upprätthålla de satsningar som påbörjats och utöka verksamheten, uppger Cecilia Forss (M).