Det som fördyrar bygget är två betongbalkar. Balkarna påträffades vid grävningar i den ränna mellan Upplandsmuseet och muren mot Sysslomansgatan där asptrappan ska ligga.
- Vi kände inte till att balkarna fanns där. De har troligen satts dit som stöd när man grävde ett djupare schakt för en ledning på 1920-talet. De blockerade hela bygget och måste flyttas, säger Karin Åkerblom vid fritids- och naturkontoret.

Betongbalkarna har nu bytts ut mot nya i stål som sitter högre upp. Mellan 350 000 och 400 000 kronor har det kostat. De mesta av pengarna har lagts ut för konsulter som analyserat vilken funktion stöden haft och hur kraftiga de nya måste vara för att hålla Upplandsmuseets väggar på plats. Det innebär att totalkostnaden för asptrappan kommer att hamna på cirka 1,5 miljoner kronor. Kommunen räknar med att kunna täcka huvuddelen av extrakostnaderna genom bidrag för fiskevård från Fiskeriverket.

Balkfyndet har också föresenat hela projektet. Till början av sommaren ska det dock stå klart.
— Själva trappan är i stort sett färdig. När det blir lite varmare så ska vi börja anlägga parken som ska ligga runt om, säger Karin Åkerblom.
Asptrappan byggs för att göra det lättare för aspen att vandra i Fyrisån och till lekplatserna vid Ulva. En liknande trappa ska också byggas vid Islandsbron.