Efter två års arbete är den 70 meter långa och 13 meter breda bron på plats, och alla Uppsalabor som infunnit sig till ceremonin kunde se att den 84 ton tunga klaffen inte bara sitter där den ska, den öppnas också när den ska och Sjöräddningssällskapet och kanotister passerade under den.

UNT TV + TEXT: 98-åringen premiäråker bron - igen

LÄS MER: Trafikkaos efter bromissen - stängdes för tidigt

Artikelbild

| Marlene Burwick och Johan Lundqvist invigde Flottsundsbron genom att knyta samman sina band.

Gatu- och parkchefen Michael Eriksson berättade för åskådarna inte bara om det stora byggprojektet utan gjorde också en mångtusenårig tillbakablick över olika sätt att korsa ån som använts, från vadställen till färjor fram till den första bron vid Flottsund 1831 och den som ersatte den 1924.

Förutom ballonger och högtidstal fanns också Västgöta nations manskör på plats med sång och hurrarop för dem som lett arbetet med den nya bron.

Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande, betonade brons betydelse som förbindelselänk mellan människor och de möjligheter det ger. Gatu- och miljönämndens ordförande Johan Lundqvist (MP) poängterade att bron inte bara gör det enklare för människor att komma in till staden, det blir också enklare att komma ut till naturen.

Marlene Burwick och Johans Lundqvist hjälptes sedan åt att knyta ihop de symboliska banden i blått och grönt från ömse sidor av bron, Flottsundsbron var invigd, och en procession av amerikanare fick bli de första att passera.