Under måndagsförmiddagen kördes en lyftkran fram till hamnkajen i Uppsala och försöken med att räta upp restaurangbåten Skeppet inleddes.

Sedan den 20 mars har fartyget kraftig slagsida och kajen är avspärrad. Vid platsen finns en gång- och cykelväg och kommunen har gett tillstånd för arbetet med entreprenadmaskinen. Tanken är att båten först ska säkras med vajrar, varefter vattnet ska pumpas ut.