En kvinna med flera barn i skolåldern hotas av vräkning på grund av hyresskulder till kommunen på 700 000 kronor. Kommunen begär nu att Kronofogden ska avhysa familjen.
Kvinnan bor i en så kallad bostadssocial lägenhet tillsammans med sina barn och har inga deklarerade inkomster. Hon har inte betalat hyran sedan 2004.
–  Vi har vid flera tillfällen försökt få i gång ett samarbete med kvinnan för att hon ska betala sin hyra och även avbetala hyresskulderna men nu kommer vi inte längre. Frågan är hur länge vi kan acceptera att familjer får bo gratis, säger Gun Johansson-Öhrnell vid myn digheten för bostadssamordning vid Uppsala kommun.
Hon betecknar hyresskulden på 700 000 kronor som rekordartad.

2007 beslöt regeringen att inga barn ska vräkas, ett mål som även Uppsala kommun antagit. De senaste åren har mellan noll och fyra barn i Uppsala per år varit inblandade i avhysningar.
Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för bostadslösa barn.
Därför kan det bli så att kommunen först ser till så att barnen tvingas ut ur lägenheten varefter man måste ordna ett nytt boende åt dem.
Förutom att barnen riskerar att fara illa av att förlora sitt hem kan kommunens kostnader öka eftersom tillfälliga boendelösningar som hotell brukar vara dyra.
Vad vinner kommunen på att barnen blir vräkta om ni ändå måste ordna ett nytt boende åt dem?
–  Vi har gett upp våra försök att få i gång en planering tillsammans med mamman och det drabbar ju tyvärr barnen. I just detta fall blir konsekvensen att barnperspektivet kommer i andra hand, säger Gun Johansson-Öhrnell.

Kommunen betalar hyran till fastighetsvärden varje månad och kräver sedan kvinnan på pengarna. Kommunen och kvinnan har helt olika uppfattningar om vad som hänt.
–  Vi har en massa gånger försökt nå kvinnan för att prata om hur hon ska betala sin hyra regelbundet och i samband med detta även utreda hennes ekonomi. Detta för att se om skälet till att hon inte kan betala hyran beror på låga inkomster, uppger Siw Persson vid socialtjänst socialbidrag på kommunen.
Av socialtjänstens journalanteckningar framgår att man gång på gång stämt möte med kvinnan för att utreda om hon har rätt till socialbidrag men hon har inte kommit. Enligt kvinnan stämmer inte detta.
–  Jag har lämnat in en massa ansökningar om socialbidrag, det har jag vittnen på, men jag får inga pengar, säger kvinnan som uppger att hon lever på lån från vänner.

Periodvis har elen varit avstängd i lägenheten och några gånger ska socialtjänsten ha gått in och betalat elräkningen för att familjen inte ska bli utan ström.
Kommunen misstänker att kvinnan bor ihop med barnens far men han säger till UNT att det inte stämmer.