Det är full fart i dörren till ridhuset på Lena prästgård i Vattholma, norr om Uppsala. 28 bagglamm och två grupper tacklamm ska besiktigas av veterinär Ulrika König före auktionen och hon står beredd i sterila kläder innanför ett avspärrat område.

– Jag kontrollerar att ingen bagge har någon smittsam sjukdom innan de får släppas in. Man vill inte att någon sjukdom ska spridas mellan de olika gårdarna, säger Ulrika König.

Baggauktion Mälardalen arrangerar i år sin sjätte baggauktion. Initiativtagare till auktionerna är Barbro Nord, styrelseordförande i föreningen. Hon är själv fårägare sedan 40 år tillbaka, med egen gård utanför Nyköping, och har under 49 säsonger mönstrat får inför auktioner över stora delar av landet.

Artikelbild

| Veterinär Ulrika König ska titta närmare på baggen inför försäljning. En helt frisk bagge är det viktigaste kriteriet inför auktionen.

­– Det är de bästa baggarna som säljs vid sådana här tillfällen och det är alltid roligt att se intresset, säger Barbro Nord.

Auktionsutropare Kjell Nilsson, från Graute gård på Gotland, har varit auktionsutropare under alla sex år. Han säger att lyckas man med aveln så är det roligt att få sina lamm bedömda. Han läser in fakta om varje djur inför auktionen för att kunna ge korrekt information till köparna, som då kan värdera lammet inför budgivningen.

Anna-Carin Sundqvist, som rest ner till Lena prästgård från sin gård i Luleå, ska både sälja och köpa en bagge under dagen. Hon står på knä vid en av baggarna och känner prövande på ullen och låter sedan händerna vandra över fårets kropp för att kontrollera honom.

– När man väljer ut en bagge så vill man ha allt. Jag vill ha fin ull med bra kvalitet och dessutom ska baggen ha en bra kropp som ska vara funktionsduglig, säger hon.

Artikelbild

| Baggarna kommer i hästsläp till Lena prästgårds ridhus.

Hemma säljer Anna-Carin Sundqvist både skinn och olika köttprodukter i sin gårdsbutik. Men det gäller att förnya besättningen förklarar hon.

– Man vill ha in lite nytt blod. I dag ska jag sälja en bagge och köpa en ny, dessutom är jag intresserad av de tacklamm av Gotlandsfår som är till salu. Det är inte bara baggarna som är intressanta, även tackorna, säger Anna-Carin Sundqvist.

Artikelbild

| Louise Lindholm ser till att baggen ställs på rätt ställe för att köparna ska kunna titta närmare på honom.

Utgångspriset på baggarna är 4 500 kronor men upp till 30 000 kronor kan bli slutpriset på en fin bagge, något man hoppas på från arrangörernas håll.