Kvalitetsgranskningar av olika skolformer och fritidsgårdar har använts i 50 kommuner i landet. Man granskar allt från miljö, pedagogisk verksamhet till barnens säkerhet och trygghet. Qualis kvalitetsgranskningsverktyg ger Flogsta förskola 121 poäng på en 126-gradig skala. Resultatet grundar sig på de svar som man fått in från barn, föräldrar och chefer 16­–17 april i år.

– Vi är oerhört stolta över det här resultatet och att rapporten lyfter fram att vi har engagerade och kunniga medarbetare och nöjda föräldrar och barn, kommenterar Camilla Christoffersson, förskolechef Flogsta-Stenhagen-Hagunda i ett pressmeddelande.

Kriterierna för kvalitetsgranskningen har reviderats under flera gånger sedan man startade undersökningarna 2005. Detta för att anpassa kriterierna till en ny skollag och ändrad läroplan för förskolan. Skollagens krav på ett dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete har varit ett kriterium som lagts till.

Flogsta förskola är en kommunal förskola med 89 barn inskrivna fördelade på fem avdelningar.