Det visar en nyzeeländsk studie, som publiceras i nätupplagan av medicintidskriften British Medical Journal.
– Om ytterligare studier kan bekräfta att det rör sig om ett orsakssamband innebär det att antalet sena fall av dödföddhet efter den 28:e graviditetsveckan skulle kunna sänkas med en tredjedel om alla gravida kvinnor sov på vänster sida, säger till UNT barnläkaren Ed Mitchell, professor i pediatrik vid Aucklands universitet i Nya Zeeland.

I Sverige dör årligen mellan 300 och 400 barn i slutet av graviditeten. En minskning av antalet fall med en tredjedel skulle alltså enbart i Sverige kunna rädda minst 100 liv per år.
För 20 år sedan var Ed Mitchell först i världen att visa att barn som avlider i plötslig spädbarnsdöd mycket oftare än andra barn brukar läggas på magen. Upptäckten ledde till en drastisk minskning av antalet fall av plötslig spädbarnsdöd efter det att föräldrar över hela världen uppmanats att alltid lägga barnet att sova på rygg. Någon motsvarande snabb nedgång av antalet fall av dödföddhet har inte inträffat. Trots att till exempel Nya Zeeland och Sverige har bland världens lägsta förekomst av dödföddhet dör ändå fortfarande drygt tre av 1000 barn i livmodern i slutet av graviditeten.
 
I den nya studien har Ed Mitchells forskargrupp ingående undersökt hur sömnvanorna såg ut för 155 kvinnor när deras barn dog i slutet av graviditeten och jämfört dem med sömnvanorna hos 310 kvinnor med lika långt gångna normala graviditeter. Flera faktorer som kan tyda på dålig sömn, som till exempel snarkande och trötthet under dagen, var ungefär lika vanliga bland kvinnorna i de båda grupperna. Däremot fanns påtagliga skillnader mellan dem när det i vilken ställning de lagt sig och sova och vaknat.

Att i slutet av graviditeten sova på höger sida var ungefär 70 procent vanligare och att sova på rygg hela 2,5 gånger vanligare bland kvinnorna som förlorat det väntade barnet än bland kvinnorna i jämförelsegruppen.
Forskarna kan inte besvara frågan om varför risken för dödföddhet skulle öka av att den gravida kvinnan sover på höger sida eller på rygg. Det finns dock studier som visat att trycket på vissa blodkärl hos modern ökar och att blodförsörjningen till barnet sjunker om kvinnan ligger på rygg eller höger sida jämfört med om hon ligger på vänster sida.

Den nya studien är först i världen att visa ett samband mellan den gravida kvinnans sovställning och risken för dödföddhet. Därför betonar forskarna att några säkra råd om sovställning under graviditeten inte kan ges förrän deras resultat bekräftats i ytterligare studier.
– Om någon i Sverige önskar göra en sådan studie delar vi gärna med oss av vårt studieprotokoll, säger Ed Mitchell.

Hur ett råd om att sova på vänster sida i praktiken skulle genomföras är också oklart eftersom gravida kvinnor, till skillnad från spädbarn, kan byta sovställning under sömnen.
– Våra intervjuer med kvinnor som fått barn tyder dock på att gravida kvinnor för det mesta sover med ryggen mot sin partner. Så om kvinnan ligger till vänster i sängen bör sannolikheten för att sover på vänster sida öka. Det krävs dock studier för att säkert veta om så är fallet, säger Ed Mitchell.

Så sent som för två år sedan belönades Ed Mitchell under barnveckan i Uppsala med Rosén von Rosenstein-medaljen för sin forskning kring sovställning och plötslig spädbarnsdöd.