När brandförsvaret och polisen anlände kunde de konstatera att det rörde sig om en eldslukare som övade inför en kommande föreställning i parken. Bedömningen var att mannen inte utgjorde någon brandrisk, varken för sig själv eller den närmaste omgivningen, och enheterna kunde lämna platsen utan åtgärd.