Sex av Bengt Ågerups tidigare affärskollegor upptaxeras med mellan 240 000 och 5 miljoner kronor vardera. Skatteverket hävdar att de har deltagit i avancerade skatteupplägg tillsammans med Bengt Ågerup, grundare av Uppsalaföretaget Q-Med.

Skatteverkets anklagelser är allvarliga. "Du har i praktiken fått 300 000 kronor i svart lön", skriver myndigheten i ett av skattebesluten.

I flera fall rör det sig om Uppsalabor som jobbat nära Bengt Ågerup och även haft ledande positioner i Q-Med. En av dem är en 49-årig Uppsalabo som mottog 2 miljoner kronor 2011 sedan Bengt Ågerup betalat ut beloppet från sitt privata bankkonto.

49-åringen uppgav att det var en gåva men myndigheten anser att mannen utfört arbetsprestationer åt Bengt Ågerup och att det handlar om förtäckt och obeskattad lön.

Ett annat ärende gäller en 67-årig Uppsalabo som enligt Skatteverket ska ha tagit ut 1,8 miljoner kronor i oredovisad lön.

2012 köpte ett av Bengt Ågerups bolag aktier för 1,8 miljoner kronor av 67-åringens bolag. Det redovisades som "lån" i bokföringen för 67-åringens bolag.

Men mejlkorrespondens som beslagtagits vid Skatteverkets razzia mot Bengt Ågerup ger en annan bild.

Där talas det inte om att betalningen på 1,8 miljoner för aktierna skulle utgöra ett lån. I ett mejl till 67-åringen skriver en medarbetare till Bengt Ågerup: "Jag har förstått av Bengt att du som gåva av honom ska erhålla aktier", och: "Det är en privat gåva som vi ser att du håller konfidentiell".

Varefter 67-åringen svarar: "Jag är mycket tacksam för Bengts gåva".

Skatteverkets kommentar lyder: "Av ovanstående e-postkorrespondens framgår att det inte är fråga om något lån. Du har fått dessa 1 807 500 kr som gåva, vilket du också accepterat".

Enligt myndigheten borde 67-åringen ha tagit upp pengarna till beskattning men eftersom det inte skett betecknar man det som en oredovisad inkomst.

Alla de sex upptaxerade personerna anser att Skatteverket påståenden om oredovisade inkomster är grundlösa. Invändningarna har dock inte godtagits av myndigheten som istället fastställt omprövningsbesluten för personernas deklarationer.