73-årige Bengt Ågerup från Uppsala har gjort sig känd som en lite udda miljardär genom att kalla sig socialist. Grunden till hans förmögenhet är antirynkmedlet Restylane som Q-Med AB lanserade 1996. Han har hyllats som framgångsrik entreprenör men på senare tid har rubrikerna mest handlat om hans skatteproblem.

Hösten 2013 fattade Skatteverket misstankar om att Bengt Ågerup inte hade deklarerat alla sina inkomster från Q-Med. Den första oktober samma år gjorde åtta tjänstemän från Skatteverket och Kronofogden tillslag på ett Ågerup-bolag vid Dag Hammarskjölds väg i Uppsala.

Vid razzian beslagtogs 55 000 mejl samt mängder av andra handlingar och en långdragen kamp mellan Bengt Ågerup och Skatteverket tog sin början.

Artikelbild

| Villa. För att styrka att Bengt Ågerup ska betala skatt i Sverige framhåller Skatteverket bland annat att han ägt det här huset i Uppsala samtidigt som han varit bosatt utomlands.

Av handlingar i målet framgår att Skatteverket till en början bara hade vaga begrepp om vad Ågerup ägde och var tillgångarna fanns.

LÄS MER: Ågerup jagas nu av Kronofogden

Myndigheten begärde att Ågerup skulle skicka in kontoutdrag och bolagspapper. Men när handlingarna inte kom in gick myndigheten vidare med tvångsåtgärder mot företag och banker i bland annat Bahamas, Luxemburg och Brittiska Jungfruöarna.

Det gav resultat och informationen avslöjade att Ågerup hade placerat cirka tre miljarder kronor från försäljningen av Q-Med-aktier i en stiftelse på Bahamas.

Artikelbild

| Sponsor. Fram till 2012 satsade Bengt Ågerup, t v, 23 miljoner kronor i IK Sirius. På bilden även Lasse Svensson, tidigare ordförande i Sirius.

Det handlar om ett avancerat upplägg med transaktioner mellan bolag i flera länder. Skatteverket har sin åsikt om konstruktionen klar; en rad personer i företagsstrukturen har anlitats för att skriva på olika dokument "och därigenom dölja den verkliga ägaren, dig", skriver myndigheten till Ågerup.

I december 2016 offentliggjordes Skatteverkets krav på närmare en miljard kronor. Dessutom påfördes Ågerup straffavgifter på 394 miljoner för att han påstods ha lämnat oriktiga uppgifter i sina deklarationer.

Artikelbild

Skatteverket anklagar Bengt Ågerup för att ha undanhållit information och dolt tillgångar för myndigheten. Bland annat ska han ha sagt sig inte känna till ägarstrukturen i ett bolag som förvaltat miljardbelopp åt honom, för att därefter ha ändrat sig och bekräftat att han ägde bolaget. Vidare ska stora summor ha flyttats runt för att göra pengarna svåråtkomliga för Skatteverket.

Mitt i kritiken skriver dock Skatteverket att Ågerup är en generös person. När exempelvis hans syster behöver pengar till ett litet textilmuseum som hon driver ser han till att skicka över en miljon.

Utredningen visar att Bengt Ågerup lever på stor fot och där listas bostäder, bilar, hästar och båtar. Han har bland annat köpt en lägenhet i Geneve för 72 miljoner och en annan i Alperna för 40 miljoner.

I en UNT-intervju via telefon från Schweiz går Bengt Ågerup till full attack mot Skatteverket och talar om "jävla sätt" och "svinpälsar". Han menar att myndigheten är ute efter att sätta dit honom på lösa grunder och hävdar att rättssäkerheten är i fara.

– Skatteverket har valt en aggressiv linje, agerandet är skämmigt. Jag har fått en inbetalningsavi på en miljard kronor, en form av straff som dömts ut innan Skatteverkets påståenden prövats av domstol. På liknande sätt godkände förvaltningsrätten att Skatteverket gjorde tillslag mot vårt kontor i Uppsala i oktober 2013 utan att ha granskat omständigheterna ordentligt.

I Skatteverkets utredningar framstår du som en förslagen skattesmitare. Vad säger du om det?

– Inte i något steg jag tagit för att organisera min förmögenhet har jag haft skattekonsekvenser som mål. Jag har anlitat rådgivare som skött det här åt mig men syftet har aldrig varit att undkomma skatt. Jag är oerhört ointresserad av pengar.

Bengt Ågerup säger att han fick rådet att placera sin förmögenhet i en stiftelse vars mål är att syssla med bland annat bistånd.

– Till exempel utbildar stiftelsen barnmorskor i Tanzania så att kvinnor där ska få så bra förlossningsvård som möjligt.

Vad kommer du att göra med Kronofogdens betalningskrav?

– Jag kommer att bli försatt i personlig konkurs i Sverige, jag har inga pengar att betala med. Alla tillgångar ligger i stiftelsen och enligt statuterna (stiftelsens regler, UNTs anm.) ska pengarna användas till bland annat bistånd. Det handlar om långsiktig förvaltning som ska pågå till 2080. Myndigheterna kommer inte åt pengarna.

Enligt Skatteverket kontrollerar du stiftelsen och kan ta ut pengar från den.

– Stiftelsens statuter medger inte att jag tar ut en miljard för att betala skatter.

Varför ändrar du inte statuterna och betalar skatteskulden så slipper du problemet? Du kommer ju ändå att ha ett par miljarder kronor kvar.

– Det är inte så att jag inte har pengar till mat för dagen. Skatteverket har inte rätt till pengarna, jag har betalat mina skatter och är inte skyldig att betala det de kräver.

Hela skatteärendet står och faller med frågan huruvida Bengt Ågerup är skattskyldig i Sverige eller inte. Skatteverket har granskat allt från hans taxikvitton till privata almanackor för att bevisa att han har stark anknytning till riket. Myndigheten beräknar att han vistats i Sverige i genomsnitt sju månader per år under den granskade perioden.

I ett beslagtaget mejl från 2012 skriver en av Ågerups juridiska rådgivare att hans stora närvaro i Sverige är oroande. Ågerup svarar att han kan anpassa sig till situationen och att bristen på gränskontroller mellan länderna inom EU gör det hela till enbart ett skådespel.

Bengt Ågerups huvudargument är att han utvandrade för 20 år sedan, först till Frankrike och sedan till Schweiz. Enligt honom innebär det att Skatteverkets betalningskrav är ogiltiga.

Vidare tillbakavisar han alla anklagelser om att han ska ha dolt information för Skatteverket.

– Till exempel ringde någon från Skatteverket och frågade vad jag har för kontonummer. Jag kunde inte uppge det på stående fot och då fick de det till att jag undanhållit uppgiften. Det är så lågt.

Bengt Ågerup anser att tidigare finansministern Anders Borg på sin tid inledde en jakt på utlandssvenskar i samarbete med Skatteverket och menar att detta kommer att slå tillbaka mot Sverige. Resonemanget går ut på att många utlandssvenskar vill investera i företag i Sverige men inte längre vågar eftersom de då kan anses ha så stark anknytning till Sverige att de blir skattskyldiga här.

Han säger att han av just den anledningen nu avvecklar de investeringar på 1,5 miljarder kronor han gjort i Sverige i ett 30-tal biotechbolag som bland annat söker botemedel mot cancer. Av samma skäl har han stoppat sina sponsorpengar till Sirius.

Är du socialist?

– Självklart. Jag delar den socialistiska grundtanken att alla ska inkluderas.

Du ser ingen motsättning mellan att vara socialist och miljardär?

– Inte om man använder sin förmögenhet till investeringar för att skapa utveckling och arbetstillfällen.