Fullmäktige har beslutat att priset för en 30-dagarsbiljett ska höjas med 40 kronor till 880 kronor.

En förköpt enkelbiljett höjs med 2 kronor till 32 kronor per zon och en enkelbiljett köpt med reskassa höjs med 2 kronor till 25 kronor per zon.

Regionfullmäktige beslutar om priserna för 30-dagarsbiljetterna och priserna per zon för enkelbiljett. För övriga biljetter ansvarar kollektivtrafiknämnden som tidigare beslutat att göra en motsvarande justering av övriga biljettpriser med i genomsnitt fem procent.

Höjningen har motiverats med att kollektivtrafiken behöver ökade intäkter för att nå ett nollresultat under nästa år.

De nya priserna gäller från den 3 januari 2019.