Per-Olof Forsblom (V), tredje vice ordförande i socialnämnden, säger att mittenstyrets besparingskrav på 40 miljoner kronor innebär att en lång rad verksamheter måste spara på det förebyggande arbetet.

– Det går stick i stäv med arbetet att forma en ny socialtjänstlag som pågår på nationell nivå. Där trycker man hårt på att skapa förutsättningar för den enskilde att själv kunna söka hjälp utan myndighetsbeslut. Besparingarna innebär att man tar bort en massa insatser som gör att människor i högre grad måste vända sig till myndigheterna för att få hjälp, säger Per-Olof Forsblom.

I ett yttrande till nämnden skriver han att all erfarenhet och kunskap talar för att förebyggande insatser är det mest effektiva sättet att möta uppkomsten av sociala problem.

Därför anser V att nämnden i stället ska begära mer pengar till socialnämnden.

Kommer ni att rösta nej till budgetförslaget?

– Vi kommer troligen att lägga ner våra röster, och samtidigt försöka påverka förslaget, säger Per-Olof Forsblom.

Konkreta effekter av besparingarna som V tar upp är förslaget att ta bort utvecklingsledartjänster för vuxna. Minska budgeten till föreningsbidrag och till socialt utsatta EU-medborgare. Ta bort träffpunkter för vuxna, lägga ned spädbarnsverksamheten och mentorn för ungdomar.