All-bevakning i Uppsala AB kommer, som UNT tidigare berättat, att från september ta över bevakningen av Uppsala kommuns fastigheter.

I januari i år avslutade Västmanlands läns landsting ett avtal med All-Bevakning tre år i förtid. Landstinget hänvisade till brister som man från landstingets sida inte vill specificera. Enligt Micael Larsson, ägare och företrädare för All-bevakning, är anledningen till att avtalet på fyra år bröts redan innan ett år gått grundat på ett missförstånd:

– En säkerhetskonsult vi anlitat agerade så att han uppfattades vara företrädare och kontaktperson för bolaget. Så var det inte, det är jag som är kontaktperson, men när det här blev känt kom vi överens om att All-bevakning lämnar uppdraget, säger Micael Larsson till UNT.

Enligt uppgifter i lokaltidningen VLT var konsulten inte auktoriserad som väktare, och hade dessutom dömts för förskingring så sent som 2014.

I februari i år beslutade kammarätten i Stockholm att Micael Larsson skulle betala en skatteskuld på närmare 500 000 kronor. Skulden uppkom i samband med att bolaget Svensk Larmcentral gick i konkurs i december 2013. Micael Larsson var en av delägarna,

– Jag lämnade styrelsen redan på sommaren eftersom jag ansåg att vi borde ha begärt oss i konkurs redan då. De övriga ville fortsätta, och konkursen kom i december. Skatteverket och Kammarrätten ansåg att jag ändå skulle hållas ansvarig för hela skulden, och nu är den betald, säger Micael Larsson.

I juni lämnades en stämningsansökan mot All-bevakning in till Västmanlands tingsrätt i Västerås. Stämningen är gjord av en tidigare affärskollega och anställd vid All-bevakning. Tvisten gäller ett väktarbolag som All-bevakning köpte 2014 och som säljaren sedan köpte tillbaka i januari 2016. Den nygamle ägaren, som efter försäljningen dessutom var anställd av All-bevakning, är oense Micael Larsson om fler delar kring försäljningen. Bland annat om full betalning för bolaget i första köpet skett, om löneutbetalningar varit korrekta och om auktorisation begärts och betalats för anställda.

Eniga är de dock om att ett återförsäljningsavtal skrivits och att Bolagsverket ändrat ägare från All-bevakning till den nygamle ägaren.

– Jag är formell ägare till mitt bolag, men jag kan inte driva det, säger den före detta affärspartnern.

Micael Larsson hävdar att köpesumma och löner betalats som de ska. Han menar också att han begärde att avtalet om återförsäljning skulle hävas sedan han fått veta att den anställde fortsatt sälja väktartjänster i eget namn även som anställd hos All-bevakning, vilket bröt mot köpeavtalet. Micael Larsson har gjort en polisanmälan om bedrägeri riktad mot den före detta anställde.

I början av juni beslutade länsstyrelsen i Stockholms län som har tillsynsansvar även i Uppsala län, om ett föreläggande mot All-bevakning för deras hantering av nycklar bolaget har ansvar för:

– Nycklarna sitter i slutna knippor och över- och återlämnande har tidigare kunnat registreras knippvis. Nu vill länsstyrelsen att varje nyckel i varje knippa också ska registreras, så vi har ändrat våra rutiner, förklarar Micael Larsson.

I maj i år uteslöts All-bevakning från en upphandling av bevakningstjänster i Enköpings kommun. En kontroll med Skatteverket i slutet på maj visade att bolagets skattekonto hade ett underskott på drygt 550 000 kronor. Nu i slutet av juli är underskottet drygt 6 000 kronor.

Underskotten på skattekontot är det enda Micael Larsson inte har en omedelbar förklaring på:

– Va? Enköping sade att vi uteslöts för att jag glömt lägga med ett intyg på att företaget är auktoriserat. Underskotten kände jag inte till. Det måste jag kolla med vår ekonomiansvarige.

Tobias Hägglund upphandlare vid enheten för upphandling och inköp i Uppsala kommun skriver i en generell kommentar att det alltid görs kontroller gentemot Skatteverket och Uppgiftscentralen (UC) såväl vid kvalificeringar, då det avgörs vilka som får lämna in anbud, som vid utvärderingar av anbud. Kontrollerna ger uppgifter bland annat om betalning av sociala avgifter och F-skatt. Antalet anställda hos en anbudsgivare kontrolleras separat som en försäkring om att det finns kapacitet att klara det uppdrag det gäller.