Parkeringsvakten tjänstgjorde med en kollega i centrala Uppsala. Kollegan hade utfärdat en p-anmärkning på en bil på Dragarbrunnsgatan när p-vakten plötsligt träffades av en laddning jord i nacken.

Bilföraren, en man i 70-årsåldern, åtalades men nekade till brott och förklarade att han fått tag i en näve jord i en blomkruka och kastat upp i luften när han såg p-lappen. Syftet var enligt mannen att påkalla p-vaktens uppmärksamhet och förklara varför han parkerat bilen på det sätt han gjort.

Ett vittne berättade emellertid i rätten att hon sett föraren rycka åt sig p-lappen, ta jorden ur krukan och kasta mot vakten. Tingsrätten konstaterar att vittnets uppgifter stämmer överens med p-vaktens iakttagelser, medan bilförarens förklaring enligt rätten har "uppenbara drag av efterhandskonstruktion".

Mannen döms till 50 dagsböter för förgripelse mot tjänsteman. Eftersom p-vakter enligt tingsrätten inte kan förväntas ha samma beredskap på fysiska angrepp som exempelvis poliser ska mannen också betala skadestånd för kränkning till vakten.