– Förra årets rekord avseende nyregistrerade personbilar bidrar till att såväl fordonsflottan som biltätheten ökar och man kan bara konstatera att bilen befäster sin position i transportsystemet, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys, i ett pressmeddelande.

Siffran för nyregistreringar i fjol i Sverige uppgick till 372 296 bilar – den högsta siffran någonsin.

Går man tillbaka till 2006 har dock biltätheten minskat. Då var siffran 393 bilar per 1 000 invånare i Uppsala. En jämförelse mellan 2006 och 2016 visar också att andelen dieselbilar ökat från 5,3 procent till 31,4 procent. Andelen bensinbilar har samtidigt minskat från 93,5 procent till 59,3 procent. Bilar som kördes på alternativa drivmedel som el, etanol och gas ökade under samma period från 1,2 procent till 9,4 procent.

– Med tanke på målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 behöver antalet bilar som kan köras på alternativa drivmedel öka snabbt, säger Anette Myhr i pressmeddelandet.