Det är tänkt att Ulleråker, där 7 000 nya bostäder planeras, ska få en betydande roll i Uppsala kommuns försök att komma tillrätta med bostadsbristen.

Nu närmar sig slutet på detaljplanearbetet för de centrala delarna av stadsdelen och under torsdagen fick allmänheten möjlighet att ställa frågor om de kommande kvarteren Sagan och Vinghästen.

Tidigare har kritik framförts från boende i området som befarat att det nya Ulleråker blir för tätbebyggt och husen för höga. Under mötet hördes flera röster som menade att planerna reviderats till det bättre.

Detaljplanen för Vinghästen (som tidigare har kallats Centrala Ulleråker) har genomgått en relativt stor förändring, vilket UNT tidigare skrivit om. Ett stort torg blir två mindre. Kvartersstorlekarna har minskats, och därmed har antalet kvarter blivit fler. Det innebär också att byggnadshöjderna kan hållas nere. Området är tänkt att rymma 950 bostäder.

Även detaljplanen för kvarteret Sagan (tidigare Vattentornsparken) har genomgått förändringar. Här sänks bland annat bebyggelsen mot den blivande Lyrikparken kring vattentornet och fler träd sparas.

– Vi har tagit hänsyn till synpunkter som kommit fram på samråden och själva gjort ändringar utifrån mängden solinstrålning i lägenheter och på gårdar, säger planarkitekt Marcus Ekström.

En ambition i arbetet med att jobba om de ursprungliga detaljplanerna har också varit att försöka hålla nere den nya bebyggelsen där den möter den gamla.

– Det är bra att vissa hus har sänkts, att torget har vridits och planerna är luftigare. Det är positivt att man visar att man kan revidera planer, som exempelvis i Eriksberg. Jag hoppas att de lyssnar på oss i de kommande detaljplanerna, säger Lars Ödman, medlem i bostadsrättsföreningen Kungsängsterassen.

Fortfarande finns dock en rädsla för att det nya Ulleråker kommer att vara för tätbebyggt och husen för höga.

– Jag är rädd att man återupprepar problemen från miljonprogrammet och de problem som finns i Industristaden, Rosendal och bortre Luthagen. Jag blev skräckslagen när jag såg de första förslagen. Nu har man lyssnat och bantat lite men jag befarar att det inte kommer att bli vackert, säger Marie-Louise Göller som även hon är medlem i Kungsängsterassen.

Oro finns också för störande buller under den långa byggtiden. Hela stadsdelen beräknas stå klar först 2030.