Under torsdagen sa regeringen ja till kommersiellt civilflyg på flygplatsen vid Ärna strax norr om Uppsala. Det innebär att privatägda Uppsala Airport AB kan kavla upp ärmarna efter år av väntan. Och det lär behövas, för det är en resa i uppförsbacke som väntar. I alla fall om man ska tro de branschkännare UNT talat med.- I och med att Uppsala kommun förklarat att man inte går in med pengar i verksamheten kommer bolaget bakom flygplatsen att få det oerhört svårt. Det säger Anders Carlsson, redaktör vid Flygtorget, en nyhetssajt om kommersiellt flyg.

Anders Carlsson uppger att det finns 35 regionala flygplatser i landet med undantag av de som drivs av statliga Swedavia. Av dessa 35 flygplatser känner han inte någon som går med vinst. Analytiker bedömer att det bara är Arlanda och ytterligare ett par-tre större Swedaviaägda flygplatser som ger överskott. - En tumregel är att en flygplats behöver runt en halv miljon passagerare per år, i annat fall är det nästan omöjligt att göra vinst, säger Henrik Littorin, flyganalytiker vid statliga Swedavia som driver ett tiotal flygplatser i Sverige.

Inte ens ett så stort passagerarunderlag är en garanti för lönsamhet. Enligt Henrik Littorin finns det flygplatser i Europa med över en miljon årliga passagerare som inte får det att gå runt.Men läget är inte helt mörkt. Den 27 november ska mark- och miljödomstolen fälla sitt avgörande över Arlandas framtid. Domstolen ska avgöra dels hur mycket koldioxid som får släppas ut i anslutning till flygplatsen, dels om bullernivåerna är så höga att en av landningsbanorna måste stängas.

Blir det ett totalt stopp för banan behöver flygningarna på Arlanda dras ner med minst 40 procent under högtrafik. - I det läget skulle Ärna kunna bli ett alternativ, säger Anders Carlsson.