Uppsala kommun har sedan länge legat efter med utbyggnaden av LSS-bostäder. Vid årsskiftet hade 64 personer som beviljats en LSS-bostad inte fått någon. Genom åren har kommunen tvingats betala miljonbelopp i viten för LSS-beslut om inte verkställts.

En ny rapport kallad, Plan för hållbart boende 2018-2022, visar att kommunen nu måste bygga mellan 20 och 25 nya LSS-bostäder varje år de kommande fem åren för att kön inte ska fortsätta växa. Kostnaden för det ligger på cirka 21 miljoner kronor per år. Men omsorgsnämnden, som har ansvaret för utbyggnaden, har idag bara pengar för en gruppbostad med sex platser.

Nämndens ordförande Eva Christiernin (S) kan inte ge några klara svar på hur en utbyggnad ska finansieras långsiktigt.

–  Vi håller på med 2019 års budget just nu. Jag kan inte ge en siffra. Det här är ett stort problem. För att klara utbyggnaden måste vi ha mer pengar. Det finns inga genvägar. Vi har tagit fram rapporten för att visa på behovet, säger hon.

Rapporten visar också att Uppsala har förhållandevis få boendeplatser jämfört med andra kommuner och att utbyggnaden inte skett i någon "högre utsträckning" de senaste åren. Eva Christernin medger att utbyggnaden släpat efter under många år men att 47 nya bostäder byggts sedan 2015.

– Under sommaren och hösten kommer 17 nya bostäder att stå klara, säger hon.

Varför har ni inte byggt fler?

– Tidigare var problemet att beställda boenden inte kunde byggas i tid. Nu har vi brist på pengar samtidigt som antalet personer med LSS-beslut ökar, säger hon.

Det beror bland annat på att Uppsalas befolkning växer och att gruppen som kräver LSS-stöd och är födda på 90-talet är stor. De har nu kommit i den åldern att de har behov av att flytta hemifrån.

– Samtidigt finns det tillfälligt tomma lägenheter eftersom de som står i kö kan tacka nej om inte en ledig bostad passar dem.

Varför har ni inte planerat för en utbyggnad när ni känner till behovet?

– Därför att kostnaderna har ökat på andra håll. Vi tvingas betala 20 miljoner kronor mer om året för personer som förlorat sin assistansersättning som Försäkringskassan tidigare betalat ut. Det finns bara ett sätt att lösa det och det är att vi får mer pengar av kommunfullmäktige, säger Eva Christernin.

Om det kommer att ske återstår att se. Enligt kommunalrådet Marlene Burwick (S) som har ansvaret för kommunens finanser har den rödgröna majoriteten inga svar att ge eftersom budgetprocessen just inletts. Den ska vara klar innan sommaren.

Hon anser dock att det är uppenbart att välfärden behöver mer resurser.