Brännskadecentrum fick 2015 uppdrag av Socialstyrelsen att fortsätta bedriva rikssjukvård, vilket innebär att enheten måste ta emot patienter från hela landet. Enligt sjukhusledningen kan dock brännskadecentrum nu förlora uppdraget på grund av allvarliga rekryteringsproblem. Den stora utmaningen ligger i att rekrytera och behålla specialistsjukstöterskor inom intensivvård.

Anna Rask-Andersen är huvudskyddsombud på Upplands allmänna läkarförening. Hon menar att ett avslut av rikssjukvårdsuppdraget skulle innebära stora konsekvenser.

– Det är ju kompetens som är väldigt viktig för sjukhuset och för arbetstillfällen i Uppsala län. Dessutom innebär det mindre intäkter till sjukhuset, som redan gått back med stora summor i år, säger hon.

Artikelbild

| Brännskadecentrum i 85-huset på Akademiska sjukhuset riskerar nu att förlora sitt rikssjukvårdsuppdrag.

Det finns bara två rikssjukvårdsenheter för svåra brännskador i landet, ett i Uppsala och ett i Linköping.

– Förlorar vi uppdraget betyder det att Uppsalabor som drabbas av svåra brännskador inte kan få direkt tillgång till ledande sjukvård, utan behöver skickas till något annat sjukhus, säger Anna Rask-Andersen.

Sjukhusdirektör Eric Wahlberg har i ett beslut beskrivit personal- och rekryteringsläget som akut. Under våren har nio medarbetare på enheten sagt upp sig. För att verksamheten ska fungera krävs minst 14 intensivvårdssjuksköterskor. Sedan augusti har brännskadecentrum varit underbemannat med fem intensivvårdssjuksköterskor.

– Min bestämda uppfattning är att detta är en följd av dålig personalpolitik. Man har i princip sänkt sjuksköterskornas löner genom att låta dem arbeta flera pass för samma lön. Detta är inte unikt för brännskadeavdelningen, utan sker och har redan skett på andra avdelningar på sjukhuset som till exempel nyföddhetsavdelningen, säger Anna Rask-Andersen.

Gunilla Nygård, verksamhetschef för plastik- och käkkirurgi på brännskadecentrum, tror dock inte att man kommer att förlora rikssjukvårdsuppdraget.

– Visst är det en allvarlig situation, men vi har identifierat risken och har en handlingsplan. Vi har situationen under kontroll, säger hon.

Enligt sjukhusledningen är en kortsiktig lösning att ge intensivvårdssjuksköterskorna extra ersättningar under september och oktober.

– Vi vet inte om det räcker. Är det så att vi ser ytterligare behov så kommer jag att lyfta frågan ännu en gång till sjukhusdirektören.

Gunilla Nygård menar att det också finns en långsiktig plan som ska utarbetas.

– Vi måste hitta bättre möjligheter till utveckling för vår personal. Sedan är det väldigt svårt att rekrytera under sommaren, så det arbetet sätter igång nu i höst.