– Jag är barnläkare och har sett väldigt mycket från golvet att behovet av det här är väldigt stort. Bristen på kunskap skadar faktiskt barn, säger Anders W Jonsson.

Enligt Gabriel Otterman, överläkare barnskyddsteamet vid Akademiska sjukhuset, är vi inte tillräckligt duktiga på att upptäcka att barn far illa. Till stor del beror på att enbart en tredjedel av landets blivande barnläkare får särskild utbildning om barnmisshandel.
– Det är inte en blixt från klar himmel när ett barn dör, säger Anders W Jonsson.

Han tänker på fallet i Örebro där en liten tvillingflicka dog av misshandeln hon utsattes för. Vid tre tidigare tillfällen hade föräldrarna sökt vård för bebisen. Utan att någon reagerade.
– Vi ser inte barns behov, säger Anders W Jonsson.

Han betonar att det är otroligt svårt att upptäcka och förstå att föräldrar utsätter sina barn för olika övergrepp.
– Det är inget man föreställer sig att föräldrar gör. Jag tycker det är jättesvårt. Jag har själv ett eller två fall där jag borde ha ingripit tidigare.

Att just Uppsala är intressant beror dels på att kompetensen är stor vid Akademiska sjukhuset och dels att landstinget beslutat att bygga upp en verksamhet med patientarbete där man misstänker att barn far illa.