Inom kort väntas kommunen ta beslut om att starta upphandlingen av entreprenör för brobygget, som kan börja i vinter om tidsplanen håller. I vår eller sommar kan i så fall den första cykeln rulla på nya Vindbron.

– Den nya bron är ett viktigt led i att göra Uppsala till Sveriges bästa cykelstad. Nu blir det enklare att cykla mellan de sydvästra och sydöstra stadsdelarna, säger Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Vindbron stängdes för trafik över Fyrisån i slutet av 1990-talet, sedan trafiken minskat. Dessutom ville varken kommunen eller markägaren, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), skjuta till pengar för en nödvändig upprustning. Kontentan blev att den rörliga brodelen rullades upp på landsidan för gott.

Artikelbild

Med 7,7 miljoner statliga kronor i ryggen och en ökande befolkning i de södra stadsdelarna är nu läget ett annat. I somras tecknade SLU och Uppsala kommun ett avtal för att återuppföra bron på samma plats som tidigare, mellan Östra och Västra Vindbrovägen. Även den nya förbindelsen blir en rullbro för gång- och cykeltrafik, men tillräckligt kraftig för att även snöröjningsfordon och SLU:s arbetsfordon ska kunna passera. Däremot blir den inte öppen för biltrafik.

Kostnaden för nya Vindbron beräknas till cirka 15 miljoner kronor. Staten ska skjuta till 7,7 miljoner kronor genom det så kallade stadsmiljöavtalet mellan kommunen och Trafikverket. Befintliga brofästen, som ägs av SLU, kan användas för den nya bron och tillstånd för de vattenarbeten som krävs finns redan från länsstyrelsen.

På Fyrisåns östra sida ska vägen mellan Vindbron och Kungsängens gård rustas upp och SLU ska öppna platser för allmän parkering på befintliga p-områden. Den nybyggda bron kommer att ägas och skötas av Uppsala kommun. Broöppningar kommer att styras elektroniskt på samma sätt som för Kungsängsbron och Hamnesplanaden.