Budgeten presenterades av bostadsminister Peter Eriksson. Han målade en ljus bild av svensk ekonomi med låg arbetslöshet och hög sysselsättningsgrad. Att regeringen troligen inte kommer att infria löftet om Europas lägsta arbetslöshet 2018 tycker han inte gör så mycket.

– Hög sysselsättningsgrad är viktigare. Det ger högre skatteintäkter, sade han.

Den rödgröna regeringen har vänt underskott till överskott under mandatperioden, bland annat genom höjda skatter. Men också genom att "ha kontroll på budgeten".

– Det gör att vi har 44 miljarder kronor som vi kan använda för olika satsningar, trots att vi samtidigt betalat av på stadsskulden, säger Peter Eriksson.

De flesta satsningar han presenterade var redan kända, som sänkt pensionärsskatt, ökade anslag till polisen, mer pengar för att minska segregationen inom skolan, krismiljarder till förlossningsvården och till minskade sjukvårdsköer.

Att barnbidraget höjs med 200 kronor i månaden tycker Peter Eriksson är särskilt viktigt för en växande universitetsstad som Uppsala.

– Det är dyrt att bo för många i dag. Höjt barnbidrag kan hjälpa till i en ekonomiskt pressad situation. Höjningen av studiebidraget med 300 kronor är också viktigt. Man kan inte bara höja lånedel hela tiden. När räntorna går upp kommer det att blir en tung börda för de som skuldsatt sig, säger han.

För Uppsala kommuns del innebär budgeten 33 miljoner kronor mer i kassan. De ska gå till att skapa en mer likvärdig skola. Nio miljoner ska användas för stöd till extratjänster för långtidsarbetslösa. Utöver det får Region Uppsala 134 miljoner för att korta vårdköer och anställda mer vårdpersonal, 32 miljoner går till förlossningsvården.

Marlene Burwick (S) kommunalråd med ansvar för Uppsalas finanser var nöjd.

– Stödet till skolan förstärks och regionen får mer pengar för att korta köerna. Det ger en mer jämlik inom vård och skola. För en vanlig Uppsalabo innebär höjt barnbidrag, sänkt pensionärsskatt och ökade studiebidrag mycket ekonomiskt, säger hon.

Men ni får ingen kompensation för ökade försörjningskostnader för nyanlända när regeringen trappar ned statsbidragen?

– Jo. Genom pengarna till extratjänster. De ska ge 200 jobb inom kommunen i år och ytterligare 500 nästa år. Även pengarna till skolan kommer att kunna användas bland annat för skolhälsovård och ökat stöd, säger Marlene Burwick.