Målen är högt ställda. Antalet resenärer ska fördubblas till år 2020 jämfört med 2006 och kollektivtrafiken ska fördubbla sin marknadsadel jämfört med bilen till 2030. Det innebär att nära hälften av alla motorburna resor ska ske kollektivt. Frågan är hur det ska gå till när antalet personbilar ökar år från år.
– Det är den stora utmaningen, säger landstingsrådet Johan Örjes (C) som är ordförande i den nya kollektivtrafiknämnden.
Tidigare har kommunerna samarbetat kring kollektivtrafiken. Nu samlas allt i en myndighet och det ger ett tydligare ansvar.
– Jag tror vi kommer att ha en bättre helhetssyn på kollektivtrafiken än kommunerna hade. Men vi har inga färdiga lösningar i dag. Under det första året kommer vi att koncentrera oss på att ta fram en strategi för hur trafiken ska se ut i framtiden, säger Johan Örjes.

Han ser inga större problem med målet att fördubbla antalet resenärer till 2020. Svårare blir det att fördubbla marknadsandelen mot bilismen. Det kräver en kollektivtrafik som är betydligt mer attraktiv än i dag. Den måste vara snabbare, bekvämare, mer tillgänglig och mer tillförlitlig.
– Vi måste också tänka mer på kollektivtrafik när vi bygger nytt. Det måste bli lättare och snabbare att komma fram i mindre orter och i staden, framför allt i Uppsala. Det blir en gemensam utmaning för kommunerna och oss att klara.
Johan Örjes vill också skapa en trafikgaranti som utgår från antalet invånare. Om det bor ett visst antal personer på en ort eller i ett område så garanterar kollektivtrafikmyndigheten en viss trafik under året. Ju fler invånare desto tätare trafik.
– På så sätt kan de som vill bosätta sig där få information om vilken servicenivå kollektivtrafiken erbjuder innan de bestämmer sig för att flytta.
Det innebär en styrning av kommunernas bostadsbyggande till stråk, där kollektivtrafiken är mest effektiv. Den nya myndigheten vill dock gå ännu längre och utreda kommunernas riktlinjer för p-avgifter, förutsättningar för trängselavgifter och parkeringsstrategier.
– Sådant påverkar kollektivtrafikens attraktivitet. Kanske är det också dags att bygga infartsparkeringar med bussförbindelser till centrum för att minska antalet bilar. Eller minska antalet gatuparkeringar för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken, säger Johan Örjes.

Men allt handlar inte bara om buss. De som kan öka andelen resenärer mest är tågtrafiken. Johan Örjes tror på ett Upptåg västerut mot Sala redan i år, med tågstopp i Järlåsa och Vänge. På mycket lång sikt ett nytt spår till Enköping.
– SL:s planer på att förlänga sin pendel till Uppsala är också viktiga. Det gör att Uppsalaborna får direkt tillgång till hela SL-systemet. Det blir billigare och gör att många enkelt kan nå Stockholms norra delar, säger han.
Samtidigt som den nya myndigheten ska garantera egen upphandlad trafik så ska den släppa in privata trafikbolag och se till att de får konkurrera på samma villkor som offentliga.
– De privata måste få tillgång till samma informationssystem, hållplatser och annat som vi har. Hur det ska gå till är en sak som vi måste titta närmare på. Men det ska vara konkurrensneutralt, och det klarar vi att genomföra. Johan Örjes ser inga begränsningar för hur stor den kommersiella trafiken kan bli.
– Med det menar jag inte att vi ska lämna över allt till privata bussbolag. Jag tror att vi kommer att få se mycket ny privat trafik växa fram parallellt med vår egen, säger han.

Redan nu planerar ni för en höjning av taxan med tio procent. Vad ska det kosta att åka i framtiden?
– Jag tror att hälften av kollektivtrafikens kostnader måste betalas via biljettintäkter. Resten via skattsedeln, säger Johan Örjes.

Pendlare. ”Jag åker själv buss från Enköping varje dag. Det går snabbt tills vi kommer till Uppsala. Det tar lika lång tid att ta sig fram i Uppsala som att åka från

Enköping och hit”, säger Johan Örjes (C), ordförande i kollektivtrafiknämnden.Foto: Staffan Claesson