I kvarteret mellan Dragarbrunnsgatan och Kungsgatan finns i dag bland annat tingsrätten och förvaltningsrätten, biografen Royal, lägenhetshotell och flera butiker.

Byggnadsnämnden har beslutat sända ut ett förslag till utbyggnad av kvarteret på samråd, då grannar och andra kan lämna synpunkter till kommunen. Enligt fastighetsägaren Vasakronan finns emellertid inga omedelbara planer på att starta bygget:

– Det handlar främst om att säkerställa möjligheten för tingsrätten att växa ytterligare på sikt, om och när de önskar. Vi har i flera etapper byggt ut deras lokaler, senast med en ny entré mot Smedsgränd, säger Jan-Erik Hellman, regionchef hos Vasakronan.

Artikelbild

| Smedsgränd innehåller idag cykelparkering och infarter till garage i det aktuella kvarteret.

Om förslaget genomförs kan dagens arkad mot Dragarbrunnsgatan glasas in för att utöka butiksytorna. På kvarterets innergård ges plats för ett nytt femvåningshus med kontor. Mot Smedsgränd kan kvarteret få en tillbyggnad. I dag domineras gatupartiet av en sluten fasad samt varutransporter, cykelparkering och nedfart till ett p-garage. En tillbyggnad kan enligt förslaget förbättra gatumiljön med nya butiker som skapar folkliv och ökad trygghet.

Större delen av hörnet Vaksalagatan–Kungsgatan kan också glasas in, om förslaget godkänns. När huset byggdes i början av 1970-talet planerades i gathörnet entré till en gångtunnel under Kungsgatan, en idé som senare övergavs.

Projektet ska enligt kommunens förslag inte försämra stadsbilden eller utsikten från Konserthuset vid Vaksala torg. De föreslagna byggnaderna har cirka 7 500 kvadratmeter kontor- och butiksytor.

Centerns ledamot i byggnadsnämnden ville stryka inglasningen av arkaden med motiveringen att den blir negativ för gaturummet med trängre trottoarer som följd. En färdig detaljplan kan klubbas i början av nästa år om tidsplanen håller.