Förra året fotograferade Prins Carl Philip Botaniska trädgården i samband med Linnéjubileet i Uppsala. Bilderna resulterade i en utställning om trädgården med titeln "En glimt av paradiset", som visades i Uppsala, Helsingfors, Liège (Belgien) och Solliden på Öland.

Länsstyrelsen i Uppsala län nu beslutat tilldela Prins Carl Philip Upplandsmedaljen, med motiveringen "[...]för sin fotografiska tolkning av Botaniska trädgården i Uppsala där han genom ett samspel mellan ljus och närhet till blommorna ger oss "en glimt av paradiset".
Medaljen tilldelas prinsen vid en ceremoni i Linneanum, Linnésalen i Botaniska trädgården i Uppsala fredagen den 10 oktober klockan 13.15 av landshövding Anders Björck.