Enligt ett skyddsombud finns det en rad brister i arbetsmiljön på Foodora i Uppsala. Bland annat rör det sig om att personalutrymmen används som en belöning för ett fåtal anställda och inte som en rättighet för alla. Skyddsombudet efterfrågar även duschar till personalen samt ett garage då flera medarbetare utsatts för cykelstölder.

Situationen har anmälts till Arbetsmiljöverket då skyddsombudet upplever att hen inte fått gehör från arbetsgivaren. Enligt arbetsmiljölagen ska en arbetsgivare omgående besvara ett skyddsombuds begäran om åtgärder. Gör arbetsgivaren inte det eller beaktas inte begäran inom skälig tid, ska Arbetsmiljöverket efter framställan av skyddsombudet pröva om föreläggande eller förbud.

UNT har sökt Foodora utan att lyckas.