Varje vecka genomför Ambulanssjukvården i Region Dalarna dagligen sjukvårdstransporter till och från länets regionsjukhus till Akademiska sjukhuset i Uppsala. För att spara på drivmedel, miljö och personalresurser ersätter man nu fyra ambulanser med en så kallad flerbårsambulans.

– Allt fler patienter åker ambulans framförallt till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Med flerbårsambulansen kan vi ta med upp till fyra patienter samtidigt vilket medför att den ersätter fyra ambulanser, säger Fredrik Forselius, verksamhetschef för ambulanssjukvården i Region Dalarna.