Det är Migrationsverket som kräver tillbaka pengarna för projektet som startade sommaren 2016. Projektet ska ta ett samlat grepp om kommunens mottagande av asylsökande och nyanlända med fokus på bland annat IT-stöd, statistik - och ekonomi.

EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond Amif har stått för 75 procent av projektkostnaden. En revision som gjorts på plats vid Uppsala kommun visade dock att Agata inte har haft koll på sina egna pengar. Faktura- och beräkningsunderlag för kostnader för lokaler, utrustning och material saknas - 124 900 kronor vill Migrationsverket ha tillbaka för det. Även en resefaktura underkänns - den saknade både uppgift om vem som gjort resan och vart den gått. Migrationsverket kan kräva tillbaka pengar i tio år efter att de beviljats.